Tietoa sivustosta

Opiskelupaikan valinta on eräs tärkeimmistä valinnoista nuoren ihmisen elämässä. Työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla epävarmat ja ammatinvalintakysymysten parissa kamppailevat nuoret saattavatkin epäillä omia kykyjään selviytyä tulevaisuuden työelämässä. Jos etsit opiskelupaikkaa, olet oikeassa paikassa, sillä tällä sivustolla tarjoamme tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja sen mahdollisuuksista.

Ammattikorkeakoulut ovat työelämäsuuntautuneita korkeakouluja, joissa suoritettava tutkinto luokitellaan alemmaksi korkeakoulututkinnoksi. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa nykyisin myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka ei kuitenkaan aina ole rinnastettavissa yliopistoissa suoritettaviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin.

Suomessa toimii tällä hetkellä 25 ammattikorkeakoulua, joissa voi opiskella lukuisia eri aloja. Koulutusta on tarjolla esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara-alalla, humanistisella alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Eräs suosituimmista aloista on myös liiketalouden ja hallinnon ala, josta valmistuu tradenomeja monenlaisiin kaupan ja hallinnon alan työtehtäviin. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla koulutusta sekä molemmilla kotimaisilla kielillä että englanniksi.

Ammattikorkeakouluihin haetaan opiskelemaan yhteishaussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Maalis-huhtikuussa käynnissä olevassa haussa haetaan elokuussa alkaviin opintoihin, ja vastaavasti syksyn haussa haetaan opiskelemaan tammikuussa alkaviin koulutusohjelmiin. Aivan kaikki oppilaitokset eivät ole yhteishaussa mukana ja englanninkielisiin koulutusohjelmiin on erillinen haku, joka järjestetään yleensä tammikuussa.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä ja koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan työnantajien kanssa. Ammattitaidon muodostumisessa keskeinen rooli on myös työharjoittelulla, jota ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi vastaavan alan yliopisto-opinnoissa. Käytännön työelämään pääsee tutustumaan monien projektitöiden ansiosta.

Opintojen työelämäsuuntautuneisuuden ansiosta ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla on usein jo valmistuessaan työpaikka valmiina tai ainakin oman alan työkokemusta hankittuna. Opintojen aikana työnteko onnistuu parhaiten kesällä, sillä muuten opiskelu on melko koulumaista ja pakollista läsnäoloa vaativia kursseja voi olla koulutusohjelmasta riippuen paljonkin. Toisaalta myös ammattikorkeakouluissa on nykyisin mahdollista suorittaa opintoja monimuotoisesti ja joustavasti. Monimuoto-opinnot sopivat hyvin erityisesti perheellisille opiskelijoille.

Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista tällä sivustolla olevista artikkeleistamme.