Author Archive

Ammattikorkeakoulu ja vaihto-opiskelu

Ammattikorkeakoulun aikana suoritettavat opinnot ovat useimmiten kestoltaan noin kolme ja puoli vuotta. Joillain opiskelujen päätökseen saaminen vie vähemmän aikaa, kun taas toiset tarvitsevat syystä tai toisesta hiukan enemmän aikaa tutkintonsa valmiiksi saamiseen. Opinnoissa ei

Ammattikorkeakoulujen historia

Ammattikorkeakoulu on varsin uusi käsite Suomessa, sillä nykyisellä nimellään se on tunnettu vasta hiukan yli parinkymmenen vuoden ajan. Ammattikorkeakoulu-uudistus tapahtui vuonna 1993, jota edeltävänä aikana ammattikorkeakoulun sijaan käytettiin erityisesti nimitystä “opisto”. Noihin aikoihin ne

Kaupallisen alan opinnot ammattikorkeakoulussa

Nykyään varsin moni valitsee kaupallisen alan opiskelemisen ammattikorkeakoulussa yliopiston sijaan. Syynä voi olla hieman helpompi sisäänpääsy, mutta moni valitsee tieten tahtoen AMK-opinnot myös siksi, että ne ovat tunnetusti käytännönläheisempiä verrattuna moniin yliopiston tarjoamiin opintovaihtoehtoihin.

IT-ala ammattikorkeakoulussa

IT-ala on kokenut viime vuosina monenlaisia muutoksia ja myllerryksiä, mutta alan ammattilaisten taidoille on edelleen suurta kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla. Alalle voi päätyä monenlaisten opintopolkujen kautta, ja eräs niistä on ammattikorkeakouluissa järjestettävät koulutukset.

Tekniikan ja liikenteen alan opinnot ammattikorkeakoulussa

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa monenlaisia uramahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Alalta valmistuneet voivat toimia muun muassa tuotanto-, suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tässä artikkelissa kerromme alan opinnoista ammattikorkeakoulussa. Tutkintonimikkeet Tekniikan ja liikenteen alan

Ammattikorkeakoulu päättyy opinnäytetyöhön

Ammattikorkeakoulun opinnot voivat sisältää hyvin monenlaisia erilaisia opintokokonaisuuksia. Useimmiten pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee itselleen sellaisia kursseja, joista on itse erityisen kiinnostunut ja joista hän kokee hyötyvänsä eniten myös tulevaisuudessa oman uransa kannalta. Onkin

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Harkitsetko hakemista ammattikorkeakouluun? Opiskelu ammattikorkeakoulussa on monella tavalla erilaista kuin ammattikoulussa, lukiossa tai yliopistossa. Tässä artikkelissa kerromme opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja siitä, mitä ennen opintoja kannattaa ottaa huomioon. Opiskelualat ja opintojen sisältö Ammattikorkeakouluopetus on organisoitu