Tekniikan ja liikenteen alan opinnot ammattikorkeakoulussa

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa monenlaisia uramahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Alalta valmistuneet voivat toimia muun muassa tuotanto-, suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tässä artikkelissa kerromme alan opinnoista ammattikorkeakoulussa.

Tutkintonimikkeet

jobsTekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmista voi valmistua insinööriksi, laboratorioanalyytikoksi, rakennusmestariksi tai rakennusarkkitehdiksi. Näistä insinöörin ja rakennusarkkitehdin tutkinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä eli noin 4 vuotta ja laboratorioanalyytikon ja rakennusmestarin tutkinnot 210 opintopistettä, joka opiskeluajaksi muutettuna vastaa 3,5 vuotta. Englanninkielisestä koulutusohjelmasta valmistuneet saavat käyttää Bachelor of Engineering (BEng) -tutkintonimikettä. Perustutkintojen lisäksi tekniikan ja liikenteen alalla voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jota voi hakeutua suorittamaan alemman korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Mitä alalla voi opiskella?

Tekniikan ja liikenteen ala pitää sisällään monenlaisia koulutusohjelmia. Esimerkiksi konetekniikan koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita konesuunnittelun, automaation ja tuotannon monipuolisiin tehtäviin sekä tuotannon johtamisen tehtäviin. Rakennusmestarin koulutuksen tavoitteena puolestaan on tuottaa rakennusalalle motivoituneita, osaavia ja kustannustietoisia rakennusmestareita rakennusalan käytännön työnjohtotehtäviin. Rakennusarkkitehdin tutkinto sisältää rakennusmestarin tutkintoon verrattuna enemmän rakennesuunnittelun ja rakentamistalouden opintoja sekä taide- ja sommitteluopintoja.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on hyvin käytännönläheistä ja edellyttää yleensä yliopisto-opiskelua enemmän sitoutumista aktiiviseen läsnäoloon. Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät myös merkittävästi yliopistoa enemmän työharjoittelua, minkä ansiosta opiskelijat pääsevätkin hyvin kiinni työelämään jo varhaisessa vaiheessa opintojaan. Opinnot sisältävät myös melko paljon projektityöskentelyä sekä erilaisia ryhmätöitä, joten joustava ja ihmisläheinen asenne on opinnoissa tarpeen.

Missä alaa voi opiskella?

Tekniikan ja liikenteen alaa voi opiskella hyvin monissa eri ammattikorkeakouluissa eri puolella Suomea. On kuitenkin hyvä muistaa, että samasta tutkintonimikkeestä huolimatta koulutuksen sisällössä voi olla eroja ammattikorkeakoulujen välillä. Eri oppilaitosten tarjontaan kannattaa siis tutustua huolellisesti ennen hakemista, sillä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Syksyllä alkaviin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa maalis-huhtikuussa ja vastaavasti tammikuussa alkavaan koulutukseen syksyllä.

Onko alalle vaikea päästä?

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmissa on vuosittain tarjolla satoja ja taas satoja opiskelupaikkoja. Toiset koulutusohjelmista ja oppilaitoksista ovat suositumpia kuin toiset ja hakutilastoihin kannattaakin tutustua ennen hakemuksen tekemistä. Yleensä suurissa kaupungeissa toimivat oppilaitokset ovat halutumpia opinahjoja kuin maaseudulla sijaitsevat oppilaitokset.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website