Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Harkitsetko hakemista ammattikorkeakouluun? Opiskelu ammattikorkeakoulussa on monella tavalla erilaista kuin ammattikoulussa, lukiossa tai yliopistossa. Tässä artikkelissa kerromme opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja siitä, mitä ennen opintoja kannattaa ottaa huomioon.

Opiskelualat ja opintojen sisältö

Indian-studentsAmmattikorkeakouluopetus on organisoitu alakohtaisesti. Opetusta on tarjolla seuraavilla aloilla: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnonvara-ala, luonnontieteet, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikennetekniikan ala, turvallisuusala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulut laativat yleensä opetussuunnitelmansa itsenäisesti, joten samannimisestä koulutusohjelmasta huolimatta eri oppilaitosten tarjoamilla koulutuksilla voi olla eroa.

Opintojen kesto

Ammattikorkeakoulujen perustutkintojen laajuus on 210-270 opintopistettä, mikä opiskeluajaksi muutettuna tarkoittaa 3,5-4,5 vuotta päätoimisesti opiskellen. Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät melko paljon työharjoittelua ja toisaalta myös erilaisia ryhmissä toteutettavia projektitöitä, joten opiskelu saattaa olla paikoittain melko sitovaa esimerkiksi yliopisto-opintoihin verrattuna. Toisaalta useimmilla aloilla ei järjestetä kesäisin opetusta, joten kesälomien aikana opiskelijat voivat tehdä täysipäiväisesti töitä.

Onko luennoilla pakko käydä?

Monet kursseista, erityisesti kielten ja viestinnän opinnot, edellyttävät säännöllistä läsnäoloa, mutta kaikki kurssit eivät suinkaan ole pakollisia. LIsäksi esimerkiksi projektitöissä aikatauluihin voi vaikuttaa itse ja siten saada opintoihinsa hieman joustovaraa. Yliopistoon verrattuna ammattikorkeakoulussa opiskelu on kuitenkin verrattain koulumaista. Vaikka pakollista läsnäoloa ei olisikaan, on oppitunneille osallistuminen toki suotavaa kaikilla aloilla.

Miten ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelemaan?

Ammattikorkeakouluihin haetaan keskitetysti yhteishaussa, joka järjestetään keväisin ja syksyisin. Kevään hakuaika alkaa yleensä maaliskuun puolivälissa, ja siinä haetaan elokuussa alkaviin koulutuksiin. Jo tätä ennen, tammikuussa, järjestetään kuitenkin yhteishaku, jossa jaetaan paikat syksyllä alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä joihinkin yliopistojen maisterihakuihin. Syksyn yhteishaku on yleensä käynnissä syyskuussa, ja siinä haetaan tammikuussa alkaviin koulutuksiin.

Sopivan alan ja koulutusohjelman valinta

Ammattikorkeakouluissa järjestetään opetusta hyvin monilla aloilla, joiden sisältöön kannattaa perehtyä huolellisesti ennen hakemista. Tekniikan ja liikenteen alan koulutukset sopivat teknisesti suuntautuneille henkilöille, jotka haluavat valmistua insinööreiksi ja työskennellä valmistuttuaan tekniikan tai rakentamisen parissa. Sosiaali- ja terveysalalla menestyminen puolestaan edellyttää ihmisläheisyyttä ja kiinnostusta hoitotyötä kohtaan. Omia vahvuuksia ja kiinnostuksenkohteita voi kartuttaa esimerkiksi erilaisten netistä löytyvien ammatinvalintatestien avulla.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website