Ammattikorkeakoulujen historia

Ammattikorkeakoulu on varsin uusi käsite Suomessa, sillä nykyisellä nimellään se on tunnettu vasta hiukan yli parinkymmenen vuoden ajan. Ammattikorkeakoulu-uudistus tapahtui vuonna 1993, jota edeltävänä aikana ammattikorkeakoulun sijaan käytettiin erityisesti nimitystä “opisto”. Noihin aikoihin ne eivät olleet rinnastettavissa yliopistoihin, vaan niiden perimmäisenä tarkoituksena oli ennen kaikkea kouluttaa ihmisiä rooleihin, joissa edellytettiin hallinnollisten ja johtamisen tehtävien ohella myös käytännön osaamista. Esimerkkejä ammateista, joihin näistä opistoista oli mahdollista valmistua, olivat esimerkiksi rakennusalalla rakennusinsinööri, -arkkitehti sekä -mestari. Insinööriksi ei ammattikorkeakoulusta ollut mahdollista valmistua, vaan insinöörialaa opiskeleva valmistui teknikoksi tai opistoinsinööriksi. Nykyään insinöörialaa opiskeleva suorittaa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan AMK-insinööritutkinnon.

CS_howdoiTällä hetkellä suomalaisissa ammattikorkeakouluissa opiskelee yli satatuhatta opiskelijaa, joka on huomattava osa kaikista opiskelijoista. Suosituimman alan muodostavat insinööriopinnot, sairaanhoitajaopinnot, liiketalous sekä erilaiset kulttuurialan opinnot. Sitä mukaa kun ammattikorkeakoulun tarjonta on tullut tutummaksi ja niistä valmistuneiden henkilöiden taidot on huomattu, ammattikorkeakoulun arvostus on kasvanut nopeasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Nykyään niissä suoritettavat opinnot ovat rinnastettavissa yliopistossa suoritettaviin opintoihin, vaikkakin niitä pidetään yhä käytännönläheisempinä ja vähemmän teoreettisina yliopistoon verrattuna. Vuodesta 2005 alkaen myös maisteritason opintoja on ollut mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun kautta, mutta näistä käytetään nimitystä “ylemmän tason AMK-tutkinto”. Tohtorin tutkinto tai lisensiaatiksi valmistuminen eivät ole mahdollisia ammattikorkeakoulun kautta, mutta tulevaisuus voi tuoda hyvin muutoksia tähänkin.

Mikäli tällä hetkellä mielii korkeampaa tutkintoa tai jatkokoulutusta, on monesta ammattikorkeakoulututkinnosta mahdollista jatkaa yliopistopuolella eteenpäin tiettyjen kriteerien toteutuessa. Mikäli esimerkiksi valmistuu tradenomiksi ammattikorkeakoulussa, voi hyvin jatkaa halutessaan myös yliopiston puolella opintojaan haluamaansa suuntaan. Usein edellytyksenä ovat hyvät arvosanat paitsi opintojen ajalta, myös suoritetusta opinnäytetyöstä. Toisinaan myös suosittelut ovat paikallaan. Mikäli haluaa opiskella englanninkielistä maisterintutkintoa kaupan alalla suomalaisessa yliopistossa tradenomiksi valmistuttuaan, on se hyvinkin mahdollista. Tällöin AMK-tutkinnon suorittaneen täytyy vain suorittaa yleinen GMAT-koe sekä sen lisäksi osoittaa yleisen kielikokeen avulla englannin kielessä taitonsa. Tällaiset poikkeukselliset opintoväylät ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti viime vuosina, ja hyvä niin, sillä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen ero on kuroutumassa umpeen vähitellen.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website