Ammattikorkeakoulu päättyy opinnäytetyöhön

Ammattikorkeakoulun opinnot voivat sisältää hyvin monenlaisia erilaisia opintokokonaisuuksia. Useimmiten pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee itselleen sellaisia kursseja, joista on itse erityisen kiinnostunut ja joista hän kokee hyötyvänsä eniten myös tulevaisuudessa oman uransa kannalta. Onkin tärkeää pohtia, millaiset asiat itseä todella kiinnostavat, sillä juuri valitsemiensa kurssien myötä muodostuu se kokonaisuus, jonka pohjalta opiskelija lopulta ryhtyy valitsemaan opinnäytetyönsä aihetta.

 

ced4e867ebOpinnäytetyö on vastassa kaikilla niillä, jotka ammattikorkeakouluopinnoissaan pääsevät loppusuoralle. Se on eräänlainen opiskelijalta tuleva näyte siitä, mitä hän AMK-opintojensa aikana on oppinut. Opinnäytetyössä opiskelija valitsee itselleen sellaisen opintoihin liittyvän aiheen, jonka hän kokee erityisesti omakseen. Esimerkiksi liiketaloutta opiskeleva henkilö on saattanut opiskella erityisesti markkinointiin liittyviä kursseja, jonka pohjalta hänen on kaikkein järkevintä tehdä myös opinnäytetyönsä markkinointiin liittyen. Tällöin opiskelija saattaa valita opinnäytetyönsä aiheeksi esimerkiksi jonkin uuden yrityksen markkinointisuunnitelman laatimisen tai suuremman yrityksen markkinoinnin analysoimisen. Vastaavasti esimerkiksi IT-alaa ammattikorkeakoulussa opiskellut valitsee usein opinnäytetyökseen projektina jonkin yrityksen tai organisaation verkkosivuston kehittämisen.

Opinnäytetyö aloitetaan useimmiten viimeisenä opiskeluvuotena, jolloin opiskelija valitsee itselleen sopivimman aiheen. Tämän jälkeen hänelle määrätään koulun puolesta opinnäytetyön ohjaaja, joka määräytyy yleensä sen mukaan, mikä aihealue työssä on kyseessä. Esimerkiksi kirjanpitoon keskittyvässä opinnäytetyössä ohjaajaksi valikoituu luonnollisesti sellainen opettaja, jolla on kokemusta alasta ja sitä kautta myös enemmän annettavaa opiskelijalle. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja toimii opiskelijan tukena ja kannustajana koko kirjoitusprosessin ajan. Ohjaajalta saa hyödyllisiä vinkkejä ja uusia näkökulmia, joista on paljon apua silloin kun projekti ei tunnu edistyvän millään. Moni opiskelija stressaa ja hermoilee opinnäytetyötä tehdessään, jolloin on tärkeää osata myös rentoutua ja pitää taukoa. Opinnäytetyön käydessä raskaaksi moni opiskelija lähtee pelaamaan online-kasinoiden pelejä, joihin pääsee tutustumaan esimerkiksi kun Klikkaa tästä. Erilaiset slottipelit ovat omiaan auttamaan opiskelijaa nollaamaan ajatukset. Voihan olla, että ruletti tai progressiivinen slotti tuokin opiskelijalle mojovan voiton, jonka avulla jaksaa puurtaa entistä ahkerammin.

Opinnäytetyössä käytetään hyvin paljon lähdekirjallisuutta ja viittauksia alan uranuurtajiin. Lisäksi opiskelija valitsee siihen useimmiten lähestymistavaksi kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen analyysin sen mukaan, mikä kyseiseen projektiin parhaiten soveltuu. Kun opintotyö on valmis, lähtee se arvosteltavaksi. Opinnäytetyöstä tulee arvosanaksi 1-5 siten, että 1 on huonoin ja 5 paras mahdollinen arvosana.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website